تاریخ:
1396/08/29
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
اتحاد استراتژیک، توسعه بازارهای صادراتی، زنجیره فولاد

بررسی شاخص ماندگاری صادرات محصولات زنجیره تولید آهن و فولاد طی دوره 94-1383 حاکی از پایین بودن ماندگاری این محصولات در بازارهای صادراتی است به طوری که ماندگاری صادرات محصولات سنگ آهن به طور متوسط برابر 3/2 سال،‌ محصولات چدن، آهن و فولاد معادل 1/8 سال و مصنوعات آهن و فولاد معادل 2/1 سال بوده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir