تاریخ:
1396/12/19
نویسنده:
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
کلیدواژه ها:
بخش صنعت‌، ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری

توسعه بخش صنعت‌ نقش کلیدی در تحقق آرمان‌های سند چشم‌انداز 1404 نظیر افزایش درآمد سرانه، اشتغال، تنوع و توسعه صادرات و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در محصولات تولیدی دارد. در این راستا، یکی از موضوعات مهم شناسایی رشته فعالیت‌های پیشران بخش صنعت است. از آنجا که رشد تولید هر فعالیت اقتصادی نیازمند منابع تولید نظیر نیروی کار و سرمایه است، می‌توان فعالیت‌های صنعتی را برحسب اندازه‌ تأثیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی آن‌ها طبقه‌بندی کرد. بر این اساس، به دلیل نقش موجودی سرمایه در رشد، نوشتار حاضر به دنبال رتبه‌بندی فعالیت‌های صنعتی از نظر اندازه تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد تولید آن‌ها می‌باشد. این رتبه‌بندی به سیاست‌گذاران در صرفه‌جوئی منابع مالی و استفاده کارا از آن‌ها در افزایش تولید بخش صنعت کمک خواهد کرد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir