تاریخ:
1396/12/27
نویسنده:
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
کلیدواژه ها:
اقتصاد، قیمت ارز، تحریم

اقتصاد ایران هر چند سال یک بار با نوسانات شدیدی در قیمت ارز، قیمت انرژی، سطح عمومی قیمت‌ها،سرمایه‌گذاری ثابت و بالاخره رشد تولید ناخالص داخلی رو به رو می‌شود. البته بخشی از این نوسانات ناشی از شوک‌های خارجی نظیر تحریم اقتصادی و قیمت جهانی نفت است، لیکن ریشه بخش عمده این نوسانات را می‌توان در غلبه رویکردهای سیاسی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور جستجو کرد. در این ارتباط توجه به دو واقعیت ضروری است: واقعیت اول وجود تورم مستمر در اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر و واقعیت دوم وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir