تاریخ:
فروردين 1397
نویسنده:
علی سلیم
کلیدواژه ها:
سرمایه‌گذاری خارجی؛ شرکت‌های مشترک صادراتی

نظریه‌های متعددی در تبیین آثار مثبت سرمایه‌گذاری خارجی (از جمله تامین منابع مالی برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی، توسعه صادرات، انتقال فناوری، مهارت‌های مدیریتی و توانمندی‌های سازمانی) و از سوی دیگر آثار منفی (از جمله بهره‌برداری یک‌سویه از منابع طبیعی و بازار میزبان، محدود شدن فضای فعالیت برای بنگاه‌های داخلی، عدم شکل‌گیری سرریزهای فناوری و پیوندهای پسین و پیشین با اقتصاد محلی و ...) ارائه شده است. اما جمع‌بندی این نظریات نشان می‌دهد که سرمایه خارجی وسیله‌ای است که بسته به ویژگی‌های انواع آن، استراتژی بنگاه‌های سرمایه‌گذار، شرایط ورود سرمایه، قوانین و مقررات کشورها و این که به کدام بخش و رشته جذب شود، آثار متفاوتی برجای می‌گذارد. لذا عموم کشورهای جهان درصدد جذب و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه هایی از اقتصاد و صنعت خود هستند تا بتوانند از اثرات بالفعل (تامین مالی سرمایه) و بالقوه (انتقال دارایی‌های فناورانه، مهارت‌های مدیریتی و توانمندی‌های سازمانی) آن برخوردار شوند. به همین دلیل هم بسیاری از کشورها، آژانس‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاسیس کرده، قوانینی را در حمایت از فعالیت آنان تصویب نموده و هم‌چنین بسته‌های تشویقی برای جذب و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی طراحی و اجرا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها تشویق ایجاد شرکت‌های مشترک صادراتی است. در این گزارش ضمن ارائه چارچوب مفهومی الگوی تشویق سرمایه‌گذاری مشترک صادراتی، بسته تشویقی پیشنهادی نیز ارائه شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir