تاریخ:
فروردين 1397
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
سرمایه‌گذاری؛ ایران؛ اقتصاد

در این گزارش به بررسی رفتار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با تاکید بر سرمایه‌گذاری صنعتی و نیز تبیین عوامل موثر بر کاهش آن پرداخته شده است. بررسی‌ آمارهای موجود نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری کل به قیمت ثابت (مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تغییر در موجودی انبار) در کشور پس از یک دوره افزایش در دوره 90-1383، با کاهش نسبتا شدیدی روبرو شده است (رشد منفی 23 درصد در سال 1393 در مقایسه با سال 1390). همچنین روند سهم سرمایه‌گذاری کل از GDP در دوره 93-1383 نزولی بوده است (کاهش سهم از 5/42 درصد در سال 1383 به 4/33 درصد در سال 1393). از طرفی حجم سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری صادره از سال 1387 تا 1391 با کاهش بسیار شدیدی روبرو شده است (از حدود 227 هزار میلیارد ریال در سال 1387 به حدود 90 هزار میلیارد ریال در سال 1391). علاوه بر این سهم سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری کل در اقتصاد ایران، شدیدا کاهش یافته است؛ به‌نحوی‌که پس از یک دوره افزایش، از 8/17 درصد در سال 1387 به 9/3 درصد در سال 1393 رسیده است. عمده سرمایه‌گذاری‌های صنعتی انجام شده در دوره 94-1384، محدود به چند رشته فعالیت خاص و منبع محور بوده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir