تاریخ:
ارديبهشت 1397
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
برجام، صنعت، معدن و تجارت

هرچند اعمال تحریم‌ها علیه ایران قدمت دیرینه دارد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور مستمر وجود داشته است، اما دامنه فشارهای ناشی از تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران به نحو قابل مقایسه ای متفاوت بوده است. وجه اصلی تفاوت میان این دو گروه تحریم ها (قبل و پس از سال 1389) را نیز می توان در دامنه بخش‌های اقتصادی هدف و همچنین کشورهای مشارکت کننده دانست. به طور دقیق تر، تحریم های پیش از سال 1389 عمدتا بر بخش خاصی از صنعت کشور (مانند سرمایه گذاری بر صنعت نفت یا خرید هواپیما و غیره) متمرکز بود؛ ضمن اینکه اجماع جهانی بر اجرای تحریم ها وجود نداشته و معمولا این تحریم ها توسط چند کشور خاص با شدت و جدیت اجرا می شد، و سایر کشور ها چندان به اجرای آنها پایبند نبودند. برای نمونه قانون تحریم سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران (معروف به داماتو) به تناوب توسط شرکت های اروپایی نادیده گرفته شد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir