تاریخ:
1397/02/09
نویسنده:
مهدی محرمی
کلیدواژه ها:
بنگا‌ه‌های کوچک و متوسط، تولیدات صنعتی

بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از 90 درصد شرکت‌های فعال در اقتصاد هند را تشکیل داده و علاوه بر اشتغال، سهم قابل توجهی در تحقق تولیدات صنعتی و صادرات این کشور دارند بطوری که 45 درصد از تولیدات کارخانه‌ای و 40 درصد از صادرات این کشور توسط این بنگاه‌ها تامین شده و در مجموع سهم بنگاه‌های SME از تولید ناخالص داخلی هند حدود 8 درصد برآورد می‌شود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir