تاریخ:
1397/02/18
نویسنده:
مجيد جليلي
کلیدواژه ها:
فناوری ، انقلاب صنعتی چهارم

امروزه توسعه ارتباطات امری فراگیر گرد‌یده و در لوای انقلاب صنعتی چهارم، درخواست‌ها برای سهولت برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر تجهیزات و دستگاه ها به‌شدت روبه گسترش است. این مهم منجر به توسعه فناوری اینترنت اشیاء گردیده که به‌طور ویژه بر اتصال تجهیزات و ابزار آلات در بستر شبکه اینترنت متمرکز است. هوش مصنوعی نیز به‌عنوان ابزار هوشمندسازی، مکمل اینترنت اشیاء در گسترش دامنه کاربرد آن می‌باشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir