تاریخ:
ارديبهشت 1397
نویسنده:
فرزانه صمديان
کلیدواژه ها:
عملکرد صنعتی؛ سیاست صنعتی؛ ترکیه

سابقه تدوین سند سیاست صنعتی در کشور ترکیه به بیش از یک دهه پیش و سال 2003 بر می‌گردد در آن زمان در کشور ترکیه تلاشی به عمل آمد تا مجموعه‌‌ای مدون از سیاست‌های صنعتی با هدف عضویت این کشور به اتحادیه اروپا (EU) تدوین شود. این مجموعه تحت عنوان: «سیاست‌های صنعتی برای ترکیه (به سوی عضویت در اتحادیه اروپا) از سال 2003 تا سال 2011 یعنی زمانی که ویرایش دوم سند به مرحله اجرا گذاشته شد، مبنای عمل قرار داشت. بررسی اقتصاد ترکیه در آن زمان (سال 2003) حاکی از این واقعیت است که اقتصاد این کشور اقتصادی تورمی با نرخ بیکاری 3/10 درصد بوده و با توجه به درآمد سرانه 4584 دلار، این کشور در گروه کشورها با درآمد متوسط قرار داشته است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir