تاریخ:
ارديبهشت 1397
نویسنده:
سميه نعمت الهي
کلیدواژه ها:
شاخص‌های کلان؛ صنعت؛ اقتصاد ملی

ایران در سال 1394 با تحولات سیاسی و اقتصادی گسترده‌‌ای روبرو شد که هرکدام آثار متفاوتی را بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و بالتبع بر بخش صنعت برجای گذاشته است. با توجه به تنگناهای ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور، تحولات و سیاست‌های در پیش‌گرفته شده در سال 1394 توسط دولت، رشد اقتصادی کشور با کاهش روبه‌رو شد و اقتصاد ایران تنها توانست رشد 1.3 درصدی را تجربه نماید. در این میان رشد بخش صنعت و معدن صفر درصد بوده است. به منظور بررسی عملکرد اقتصادی کشور و همچنین عملکرد بخش صنعت و معدن در سال 1394 در این گزارش به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و بخش صنعت و معدن، همچون رشد اقتصادی و اجزای آن، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و سایر متغیرهای مرتبط و عمده دلایل تحولات ایجاد شده نسبت به سال 1393 پرداخته شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir