تاریخ:
ارديبهشت 1397
نویسنده:
سميه نعمت الهي
کلیدواژه ها:
تحولات قیمتی؛ صنعت، معدن و تجارت

شاخص بهای تولیدکننده و مصرف‌کننده از مهمترین مولفه‌هایی به شمار می‌رود که با بررسی آن، می‌توان به عملکرد بخش صنعت پی برد. در این گزارش به بررسی تغییرات این شاخص‌ها و همچنین شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال 1394 با توجه به سهم رشته فعالیت‌های صنعتی در کاهش یا افزایش تغییرات شاخص‌های مذکور پرداخته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1394 با توجه به منفی بودن رشد شاخص بهای تولیدکننده صنعتی و سهم قابل‌توجه بخش خدمات در رشد این شاخص و همچنین سهم بیشتر گروه اختصاصی خدمات نسبت به کالا در شاخص بهای مصرف‌کننده، رشد قیمت‌ها در بخش خدمات عامل موثر در این تغییرات بوده است. همچنین به واسطه کاهش قیمت نفت و فلزات پایه، شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز با کاهش مواجه شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir