تاریخ:
خرداد 1397
نویسنده:
مجتبی یوسفی دیندارلو
کلیدواژه ها:
رقابت‌پذیری؛ صنعت قطعه‌سازی خودرو

صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور یکی از صنایع استراتژیک در زنجیره ارزش تولید خودرو است که از اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده نسبتاً بالایی برخوردار است. از آنجا که توسعه مناسب همه حلقه‌ها در زنجیره ارزش بخش‌های مختلف اقتصادی نقش به‌سزایی در تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور همچون افزایش بهره‌وری، اشتغال،‌ توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت‌پذیری دارد، در این گزارش تلاش شده است تا مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری صنعت قطعه‌سازی شناسایی و استخراج گردد. بدین منظور از الگوی «رقابت‌پذیری نظام‌مند» استفاده شده است. در این الگو معیارهایی همچون مولفه‌های هزینه‌ای بنگاه، موقعیت بنگاه در زنجیره ارزش، اثر مداخلات اقتصادی دولت در بخش مورد نظر (سیاست‌های بخشی) و مداخلات عمومی دولت در اقتصاد (سیاست‌های کلان)، همچنین تحولات کلان اقتصاد ملی و بین‌المللی و مولفه‌های ناظر بر بسترهای فرهنگی از جمله مولفه‌های مهمی است که در تحلیل رقابت‌پذیری در چهار سطح خرد، بخشی، کلان و فراکلان مورد توجه قرار گرفته‌اند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir