تاریخ:
1397/03/01
نویسنده:
زهرا آقاجانی
کلیدواژه ها:
فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی

بر مبنای اطلاعات اخذ‌شده از اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای (تا مورخ 23/11/ 1396)، بالغ بر 93 فروشگاه زنجیره‌ای با داشتن بیش از 3200 شعبه در ایران وجود دارند که عدم حاکمیت مقررات منطقه‌بندی برای توسعه انواع مختلف فروشگاه‌ها از جمله موانع توسعه آن‌ها در کشور می‌باشد. چون معمولا فروشگاه‌های زنجیره‌ای از قبل طرح‌های توسعه برای خود تدوین می‌کنند، لذا تدوین مقررات منطقه‌بندی یکی از الزاماتی است که ضمن ایجاد شفافیت در فضای عملکرد بازیگران این حوزه، نقش موثری در تداوم برنامه‌های آتی فروشگاه‌ها خواهد داشت. علاوه بر این، مدل‌های مختلف فروشگاهی از جمله مدل‌های تخفیفی در ایران، به تکامل لازم نرسیده‌اند و قوانین نسبتا جدید حاکم بر این حوزه نیز با نواقصی چون عدم انطباق با تعاریف و استانداردهای جهانی روبرو می‌باشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir