تاریخ:
خرداد 1397
نویسنده:
اکبر سالمي, الهام پیروز
کلیدواژه ها:
سنگ‌آهن؛ صنایع معدنی

این گزارش به شناسایی نهادهای متولی استخراج سنگ‌آهن و شناسایی ساختار بازار سنگ‌آهن ایران می‌پردازد. در این ارتباط ابتدا نهادهای دولتی و خصوصی که از ابتدای شکل‌گیری معادن سنگ‌آهن در کشور متولی این صنعت بوده‌اند، بررسی شده و در ادامه شناسایی ساختار بازار تولید و مجتمع‌های بزرگ استخراج سنگ‌آهن کشور با استفاده از روش مطالعات اسنادی و میدانی (مصاحبه با خبرگان حوزه صنایع معدنی) به انجام رسید. نتایج مطالعه نشان داده که شرکت صنعتی، معدنی گل‌گهر با تولید 33 درصدی و شرکت صنعتی، معدنی چادرملو با سهم 30 درصدی از تولید سنگ‌آهن نقش تعیین کننده‌ای در جهت‌گیری‌ سیاست‌های مرتبط با حوزه سنگ‌آهن کشور دارند. در بخش آخر گزارش نیز به نقش مدیریت‌های به‌هم پیوسته در صنعت سنگ‌آهن و فولاد کشور اشاره شده است. بررسی شبکه سهام‌داران شرکت‌های مختلف سنگ‌آهنی و فولاد‌سازی حاکی از واقعیت‌های زیر بود: 1- زنجیره‌سازی مدیریتی فولاد‌سازی ها تا سطح شرکت‌های سنگ‌آهنی؛ 2- غیرتخصصی بودن دارندگان عمده سهام سنگ‌آهنی‌ها و 3- اثرگذاری مستقیم و غیر‌مستقیم دولت در تصمیم‌گیری‌های بزرگ شرکت‌های سنگ‌آهنی، از طریق شبکه سهامداران.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir