تاریخ:
خرداد 1397
نویسنده:
مجتبی یوسفی دیندارلو
کلیدواژه ها:
گردشگری، اقتصاد مقاومتی

این گزارش با هدف ارائه راهکارهایی جهت توسعه رقابت‌پذیری صنعت گردشگری در راستای تامین اهداف اقتصادی در دوران پساتحریم تدوین شده است. با استفاده از مفهوم تاب‌آوری اقتصادی می‌توان اقتصاد مقاومتی را کاهش آسیب‌پذیری و افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد ملی در برابر تهدیدهای خارجی تعریف کرد. با این تعریف از اقتصاد مقاومتی می‌توان نتیجه گرفت که توسعه گردشگری از دو مجرای ارتقای برونگرایی (توسعه گردشگری درون مرزی و ‌زمینه‌سازی برای گسترش روابط با سایر کشورها) و درون‌زایی (تحریک تقاضای داخلی در گردشگری داخلی و زمینه سازی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی) راهکاری جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی است. بنابراین، برای توسعه رقابت‌پذیری این صنعت، لازم است برنامه‌ عملیاتی تدوین گردد. در این گزارش پیشنهاد شده است این برنامه مشتمل بر محیط فراکلان صنعت (برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی برای جذب گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات مربوط)، محیط کلان اقتصادی (تلاش در راستای برقراری ثبات نسبی اقتصادی)، سیاست‌های بخشی (حمایت از فعالیت‌های گردشگری و توسعه آن از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های دو یا چندجانبه) و زنجیره ارزش صنعت گردشگری (تجهیز صنایع پشتیبان، حفظ جاذبه‌های گردشگری، ارتقای گردشگری مدرن و تقویت زیرساخت‌های مربوط) باشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir