تاریخ:
خرداد 1397
نویسنده:
سميه نعمت الهي
کلیدواژه ها:
اقتصاد ایران؛ شاخص‌های جهانی

در این گزارش ابتدا تصویری کلی از اقتصاد جهانی و جایگاه ایران از منظر متغیرهای کلان در سال 15-2014 ارائه شده است. سپس به منظور شناسایی مولفه‌های تاثیرگذار بر عملکرد اقتصادی ایران، برخی متغیرهای کلان اقتصادی ایران با جهان و برخی کشورهای منطقه مقایسه، و همچنین برخی شاخص‌های بین‌المللی با تاکید بر عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های صنعتی بررسی شده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، وضعیت ایران در اغلب متغیرهای کلان و شاخص‌های بین‌المللی در حال بهبود بوده است؛ لیکن از منظر جایگاه اقتصاد کلان، ایران در میان کشورهای جهان و حتی کشورهای منطقه وضعیت چندان مناسبی ندارد. به علاوه، در این سال در برخی از موارد همچون شاخص فضای کسب‌وکار، شاخص رقابت‌پذیری، شاخص لجستیک، شاخص جهانی نوآوری و شاخص آزادی اقتصادی ایران در جایگاه بهتری نسبت به سال 2014 قرار گرفته است. به نظر می‌رسد در سال 2015 عمده بهبود عملکرد ایران در شاخص جهانی از ناحیه بهبود فرایندهای داخلی اتفاق افتاده و در فرایندهای مرتبط با تجارت و محیط بین‌الملل حتی با وجود توافق هسته‌ای، در اواسط این سال موفقیت چندانی حاصل نشده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir