تاریخ:
خرداد 1397
نویسنده:
الهام اسمعیلی‌پور ماسوله, علیرضا گرشاسبی
کلیدواژه ها:
صنعت پتروشیمی،‌ آزمون آماری، نسبت مالی، مقیاس،‌ صادرات‌گرایی،‌ خوراک

برای بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی کشور از میان 30 مجتمع پتروشیمی فعال عضو بورس، 18مجتمعی که دارای سال مالی هماهنگ بوده و اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده 6 ماهه نخست سال‌های 1393 و 1394 آن¬ها در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت، به عنوان نمونه‌ای از صنعت در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده نمونه منتخب حاکی از افزایش تولید،‌ کاهش فروش و افزایش ناخواسته موجودی انبار است. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری بلندمدت صورت گرفته در مجتمع‌ها در قالب سرمایه‌گذاری مالی و خرید سهام سایر مجتمع‌های پتروشیمی با هدف افزایش تملک صورت گرفته است. علاوه بر این، توزیع سود سهام مهم‌ترین کانال خروج نقدینگی از بنگاه‌های پتروشیمی بوده که به کاهش توان صنعت در بازپرداخت بدهی‌ها‌ منجر شده است. با توجه به نتایج آزمون‌های آماری در خصوص رابطه بین عملکرد مالی با مقیاس، صادرات‌گرایی و نوع خوراک مجتمع‌های منتخب توصیه‌هایی مبنی بر اصلاح ماده 90 قانون تجارت در رابطه با توزیع سود، اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان وفق بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی، ارائه مجوزهای تاسیس با تاکید بر مجتمع‌های گازی در مناطق مرزی، ارائه چارچوبی منعطف برای قیمت‌گذاری خوراک گاز، اصلاح بند «ب» ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با تاکید بر حمایت از صادرات در مجتمع‌ها و تسریع در اجرایی شدن ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیشنهاد می‌شود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir