تاریخ:
تير 1397
نویسنده:
الهام اسمعیلی‌پور ماسوله
کلیدواژه ها:
صنعت پتروشیمی، بورس

در حال حاضر 50 مجتمع پتروشیمی در کشور فعالیت دارند که از این میان 30 مجتمع فعال عضو بورس هستند. با توجه به اینکه تا پایان سال 1394 صرفاً 18 مجتمع پتروشیمی دارای سال مالی هماهنگ بوده،‌این مجتمع‌ها به عنوان نمونه‌ای از صنعت انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده نمونه منتخب در نیمه نخست سال 1394 و نیز محاسبه و بررسی نسبت‌های مالی آنان حاکی از آن است که تولید این مجتمع‌ها 5.2 درصد افزایش و فروش آن‌ها 11.5 درصد کاهش یافته است که افزایش ناخواسته موجودی انبار آن‌ها را در پی داشته است. همچنین بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری بلندمدت صورت گرفته توسط این مجتمع‌ها در دوره مورد بررسی در قالب سرمایه‌گذاری مالی و خرید سهام سایر مجتمع‌های پتروشیمی (به نظر می‌رسد با اهدافی همچون افزایش تملک، بازارگردانی و کسب سود از طریق تغییرات قیمت سهام) صورت گرفته است. این در حالی است که توسعه ظرفیت‌های تولیدی در این مجتمع‌ها محدود بوده است. علاوه بر این، توزیع سود سهام مهم‌ترین کانال خروج نقدینگی از بنگاه‌های پتروشیمی طی دوره مورد بررسی بوده که منجربه کاهش توان صنعت در بازپرداخت بدهی‌های آن شده است. عدم توان مجتمع‌های منتخب در مدیریت نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش با توجه به رکود حاکم در بازار در این دوره و نیاز به استقراض برای رفع محدودیت‌ تامین مالی، شکنندگی ساختار مالی این مجتمع‌ها را به همراه داشته است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir