تاریخ:
تير 1397
نویسنده:
محمد میرزایی
کلیدواژه ها:
صنایع، بانکداری توسعه‌ای، بریکس

در مطالعه حاضر به نقش و اهمیت تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها به طور عام و بانکداری توسعه‌ای به طور خاص پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علی‌رغم آن که در طی سالیان اخیر تاکید زیادی بر بهره‌گیری از سایر روش‌های تامین مالی از منابع غیربانکی صورت‌پذیرفته است، هم‌اکنون سهم منابع بانکی در کل اعتبارات اعطایی در 10 اقتصاد پیشرفته دنیا بیش از 50 درصد است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در این میان، نقش بانک‌های توسعه‌ای در‌تامین منابع مالی مورد نیاز علی‌الخصوص نیازهای توسعه‌ای در اقتصاد بسیار قابل‌توجه است. به‌رغم تفاوت‌های بانک‌های توسعه‌ای با یک‌دیگر، نقطۀ مشترک اکثر آن‌ها حمایت دولت از توسعه و تقویت این بانک‌ها است تا جایی‌که در مواقع بحرانی و با حمایت‌های دولتی حتی نقش ضد چرخه تجاری نیز به آن‌ها محول می‌شود. مطالعه نشان می‌دهد که بانک‌های توسعه‌ای در کشور، به آن شکل که در اغلب کشورها تعریف گردیده وجود ندارد و عمدتاً به بانک‌های تخصصی اشاره می‌گردد. در این میان، بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه صنعت و معدن فعالیت دارد که علی‌رغم رشد تسهیلات اعطایی، پاسخگوی نیازهای مالی بخش نیست و از این جهت نیازمند تقویت است. با توجه به ضرورت حمایت‌های همه‌جانبه از نیازمندی‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن، فراهم کردن بستر و زمینه لازم برای شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای در کشور که در کنار رفع نیازمندی‌های تخصصی بخش صنعت و معدن، حاکمیت را نیز در زمینه دستیابی به اهداف کلان اقتصادی یاری دهد، مهم و اساسی جلوه می‌نماید. در این ارتباط پیشنهاد می‌شود دولت سیاست‌های خود را در اختصاص منابع به بانک‌های تخصصی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای اصلاح کند، سرمایه بانک صنعت و معدن را افزایش دهد و امکان تامین مالی از سایر روش‌ها همچون بازار بدهی را گسترش دهد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir