تاریخ:
تير 1397
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
صنعت فولاد؛ رقابت

صنعت فولاد یکی از صنایع مهم و پایه در جهان می‌باشد که به دلیل کثرت حلقه‌های ارتباطی پیشین و پسین این صنعت با دیگر بخش‌های اقتصادی، به عنوان صنعتی پیشرو و کلیدی از اهمیت خاصی برخوردار است،‌ به طوری که میزان تولید و مصرف سرانه آن به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش توسعه‌یافتگی و پیشرفت کشورها تلقی می‌گردد. حضور صنعت فولاد در یک منطقه بر فرآیند توسعه، فرهنگ، سطح دانش،‌ اشتغال‌زایی، پژوهش، آموزش و تجارت آن منطقه تاثیر بسزایی دارد همچنین صنایع فولاد‌سازی در سازندگی، بازسازی و توسعه کشور نیز نقش مهمی ایفا می‌نماید. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در راستای توسعه بخش‌های مختلف صنعت ناگزیر از توسعه صنعت فولاد می‌باشد. از طرفی به‌دلیل وجود منابع سهل‌الوصول انرژی و ذخایر معدنی ایران به راحتی قابلیت توسعه این صنعت را دارد. البته ذکر این نکته نیز قابل تامل است که کمبود آب، کاهش ذخایر معادن روباز، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و سایر معضلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی جملگی از عوامل کاهش انگیزه توسعه صنایع فولاد می‌باشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir