تاریخ:
شهريور 1397
نویسنده:
سحر بشيري
کلیدواژه ها:
عملکرد اقتصاد ایران، تورم، هزینه‌های خانوار

دولت یازدهم در زمینه کنترل تورم و کاهش آن بسیار موفق عمل کرده است. متوسط نرخ تورم در دولت نهم بیش از 16 درصد بوده که در دولت دهم به دلیل سیاستهای تورم‌زا به بیش از 22 درصد رسیده است. با این حال در دولت یازدهم نرخ تورم متوسط در طی یک دوره چهار ساله به حدود 14 درصد رسیده است که در سال پایانی این دولت نرخ تورم تک‌رقمی نیز تجربه شد. نرخ تورم در نیمه اول سال 1392 به بیش از 45 درصد رسیده بود، اما از نیمه دوم سال 1392 روند نزولی آن آغاز شده و در سال 1395 به ارقام تک رقمی رسیده است. در مجموع عملکرد این دولت در کاهش نرخ تورم چشمگیر بوده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir