تاریخ:
مهر 1397
نویسنده:
یوسف حسن‌پور کارسالاری
کلیدواژه ها:
توسعه تجارت خارجی، چشم انداز اقتصاد ایران

واکاوی گزارش مؤسسه مکنزی در خصوص چشم انداز 2030 اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که ایران می‌تواند بخشی از سرنوشت خود را با بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو و با معجزه رشد اقتصادی بیش از شش درصد برای یک دوره طولانی تغییر دهد و از نظر عملکرد اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردم در چشم انداز 2030 عملکرد قابل دفاعی از خود بروز دهد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir