تاریخ:
مهر 1397
نویسنده:
حسن حیدری
کلیدواژه ها:
طرح‌های عمرانی، بودجه، واگذاری طرح‌ها

در حال حاضر وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی با یکدیگر تعادل ندارند. یکی از مشکلاتی که باعث بروز این وضعیت برای سازمان تامین اجتماعی شده است، انباشت بدهی دولت به این سازمان است. طبق حکم مصرح در ماده 12 قانون برنامه ششم و نیز قانون بودجه سال 1397، سازمان تامین اجتماعی با توجه به مطالباتی که از دولت دارد، یکی از گزینه‌ها برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به ازای تسویه بدهی دولت است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir